Регистрация и проект на външна реклама - какво трябва да знаем ?

Ще помогнем рекламата да заработи за Вас!

•  Узаконяването на реклама, фирмен надпис или друг преместваем обект
се регулира чрез наредба на общинския съвет.
Може да се запознаете с нея ТУК.

Какви документи са необходими?

1. За да протече гладко процеса на узаконяване или проектиране на
реклама, е необходимо да разполагате с минимален набор от документи,
доказващи собствеността na търговския обект и неговото предназначение:
договор за наем, нотариален акт, акт за въвеждане в експлоатация на обекта.

2. Разрешението на поставяне се издава за срок от 5 години на името на
собственика на имота. В него трябва да фигурира и името на наемателя.

Колко струва?

1. Цената се определя след оглед и проучване, които са напълно безплатни. От значение е и броят на обектите, които се проектират, като повече обекти водят до по-големи отстъпки.

2. Цената за узаконяване на съществуваща реклама зависи от това дали е светеща,
от нейният размер, както и от разположението й.

3. Много фирми предлагат нереално ниски цени за узаконяване на реклами. Ние предлагаме качество и гарантираме успеваемост на проекта за узаконяване във всяка Община, включително извън София. Ние разчитаме нашите клиенти да доведат още клиенти, да са доволни и да работят с нас за в бъдеще.

4. Таксите, които ще заплатите в Oбщината се определят с наредбата.


Колко време ще отнеме?

1. От вашето обаждане до предаването на проекта изминават около 15 дни.

2. Законовият срок за одобряване на проекта от общината е 30 дни.

 Нашите проекти

//facebook share
За контакти : арх. Александър Петличков - 0876 999 586; E-mail: zidstroy@zidstroy.com; Всички права запазени - Зидстрой-77 ЕООД, 2011